CSR Services and Expertise of the Team

One of the domains of Zenith’s work refers to support in devising and implementing company and national policies on stimulating corporate social responsibility (CSR).

Zenith is the National Award Partner of the European CSR Award Scheme – an initiative of the European Business Network for CSR – which promotes partnerships between enterprises and the non-profit sector. Zenith’s Executive Director is also President of the National Coordinating Body on CSRin Macedonia. The Coordinating Body is a unique structure for multi-stakeholder dialogue and cooperation between state institutions, business associations and other civil society actors, which leads national policy making for stimulating CSR, and brokers partnerships in supporting the implementation of CSR.

Zenith has provided tailor made support to companies in devising and developing CSR practices in challenging environments, including on strategy formulation, ethical governance systems, CSR performance management and communication, networking and knowledge sharing. The team has also organized a number of trainings for enterprises and postgraduate students on various CSR topics such as: ethical governance, green business initiatives, business indicators on corporate social responsibility, CSR strategies to create business and social value.

Zenith is also engaging civil society organizations, in Macedonia and abroad, in debating and sharing knowledge on how to use the platform of CSR to engage the private sector and pool resources for common good.

As part of a European Commission expert group, Zenith took part in organizing led Europe-wide stakeholder consultations, prepared policy recommendations for the European Commission and human rights guidance for European small and medium-sized enterprises based on the UN Guiding Principles for Business and Human Rights. We also worked on case studies on implementation of the principles in European small and medium-sized enterprises, including in Macedonia.

Zenith’s team was part of pioneer initiatives to develop and establish long-term public policies that support the uptake of CSR in Eastern Europe. Through a National Expert Team summoned by the UNDP and the European Commission conducted research and survey encompassing the business sector, the government and the civil society; authored the “Baseline study on Corporate Social Responsibility” in Macedonia; contributed to the "Baseline Study on CSR Practices in the New EU Member States and Candidate Countries"; organized policy forums and advocacy activities resulting in the creation of the multi-stakeholder National Coordinating Body on CSR within the Economic and Social Council of Macedonia; authored the National Agenda on CSR for Macedonia on the basis of multi-stakeholder consultations, and lead advocacy activities that resulted in its adoption by the Government of Macedonia.

Zenith experts developed a national Strategy and Action Plan on CSR for Serbia up to 2020, focusing on public policy measures and multi-stakeholder activities for improving the environmental, social and ethical impact of business; facilitated and guided the work of a multi-stakeholder CSR Working group for Serbia; conducted public policy consultations with relevant institutions, organizations and networks; conducted promotional and advocacy presentations to businesses and civil society actors.


Доделена Националната награда за најдобри општествено одговорни практики за 2012 г.

На 23 април 2013 г., Министерството за економија на РМ заедно со националното Координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата (ООП) по шести пат ги доделија наградите за најдобрите општествено одговорни практики на македонските претпријатија. Најдобрите две практики на претпријатијата ќе бидат претставени на европско ниво во склоп на иницијативата поддржана од Европската комисија – „Европски систем за наградување на општествената одговорност на претпријатијата“.

Годинава има најмногу пријавени проекти (66) и најголем број на компании учесници во последните 5 години. Државниот секретар при Министерството за економија, Анче Трифунов, изрази задоволство од фактот што над една третина од компаниите што доставија свои апликации, го прават тоа за првпат. „Ова е потврда дека Наградата ја постигнува целта – да го прошири кругот на деловни субјекти што настојуваат да работат одговорно кон животната средина и социјалното опкружување“, истакна Трифунов. Според Оперативниот раководител на Делегацијата на ЕК во РМ, г-дин Мартин Клауке, ООП за Европа претставува формула за конкурентна, иновативна и социјално инклузивна Европа. „Резултатот од годинешниот интерес на компаниите е јасен индикатор дека ООП се прифаќа како стратешки пристап за создавање на „конкурентна економија“, смета Клауке.

Дури 70 отсто од апликациите на компаниите се поднесени во партнерство со здруженија на граѓани, установи или државни органи, што покажува дека нашите претпријатија развиваат системски пристап кон општествената одговорност“ – истакна Александар Николов, претседател на Координативното тело за ООП.

Церемонијата за доделување на наградата се одржа во х. Александар Палас во присуство на над 200 претставници на деловната заедница, државните институции и граѓанскиот сектор, и побуди голем интерес кај медиумите.

За првпат Наградата ги надмина националните рамки станувајќи дел од иницијативата поддржана од Европската комисија – „Европски систем на наградување на општествена одговорност на претпријатијата“. Со учеството во оваа иницијатива, која во Македонија ја спроведува Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит, дел од достигнувањата и најдобрите практики на нашите претпријатија во оваа област ќе бидат претставени пред широката европска јавност. Претставникот на ЕУ во Македонија ги врачи наградите на Раде Кончар – Сервис и Млекара АД Битола, чии партнерски проекти добија најмногу бодови од жири комисиите. Истите ќе бидат претставени на европска церемонија на 25 јуни во Брисел, што ќе придонесе за натамошно промовирање на домашните претпријатија на пазарот на ЕУ како најголем трговски партнер на Македонија. Раде Кончар – Сервис со Канцеларијата за перзистентни органски загадувачи создаде Регионален Еколошки Центар за отстранување на штетни состојки во трансформаторското масло, прв на Балканот, со што придонесоа за остварување на обврските од Стокхолмската конвенција за перзистентни органски загадувачи и соодветниот Национален имплементационен план. Млекара АД Битола со Дану Филантропија ЈИЕ Скопје, реализираа едукативни и активности за поттикнување на хуманоста и помагањето во заедницата во 150 градинки со што беа опфатени 10 000 деца. Овие деца изработија уникатни подароци за децата згрижени во над 20 здравствени установи и установи за деца без родители.

Компаниите конкурираа во пет категории, при што останатите наградени практики се на Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија во категоријата однос кон вработените, Раде Кончар ТЕП во категоријата етичко управување, КБ Прво пензиско друштво и Цементарница Усје во категоријата односи на пазарот, Македонијатурист во категоријата однос кон животната средина, КА-ДИС во категоријата вложување во заедницата. Покрај нив, уште 18 други практики станаа добитници на плакети за успешно спроведени проекти. Наградените се избрани од страна на стручни жири комисии составени од претставници на јавниот и граѓанскиот сектор.

Целта на наградата е да промовира позитивни практики на општествено одговорно делување и да инспирира за воведување и понатамошно унапредување на општествена одговорност кај претпријатијата во Македонија.Годината национална награда првпат се додели во 2008 година, за практики спроведени во 2007 г., а годинава беа наградени практики спроведени во 2012 г. Низ годините македонските претпријатија пријавија над 350 добри практики со кои ја демонстрираа својата одговорност кон животната средина и кон општеството.

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА НАЈДОБРИ ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРАКТИКИ

Координативното тело за општествена одговорност на претпријатија и Министерството за економија на Република Македонија

ДОДЕЛУВААТ НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА НАЈДОБРИ ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРАКТИКИ за 2012 година во следните категории (посебно за големи и мали/средни претпријатија):

- Oдноси со вработените - Eтичко управување - Односи на пазарот со снабдувачите, потрошувачите или купувачите - Заштита на животната средина - Вложување во заедницата

Право на учество во изборот имаат сите претпријатија регистрирани во Република Македонија. Наградените ќе бидат избрани од страна на стручни жири комисии, а статуетки и признанијата ќе им бидат врачени на свечена церемонија која ќе се одржи на 18 април, 2013 година. Покрај ова, едно големо и едно мало или средно претпријатие што ќе бидат највисоко оценети и ќе достават потврда од партнер-непрофитен субјект за остварената соработка, за постигнатите резултати во Македонија и за општествената корист од практиките на претпријатието ќе бидат промовирани на европско ниво во склоп на „Европскиот систем за наградување на ООП“. Овие две претпријатија ќе бидат претставени во публикација за најдобри општествено одговорни практики во 28 европски земји, во краток видео запис, како и на церемoнија во Брисел организирана во јуни 2013 г. од Европската комисија. Под партнерство со непрофитен субјект се подразбира соработка со правно лице кое не е создадено за остварување профит – на пр. здружение на граѓани, фондација (освен фондација основана од претпријатието-апликант), орган на државната управа, спортско здружение, Црвен крст на РМ, итн.

· Едно претпријатие може да аплицира само со еден проект во една категорија, а може да учествува со повеќе проекти доколку се во различни категории;

· Големината на буџетот вклучена во одредена практика не е одлучувачки фактор, туку идејата и квалитетните проекти, како и постигнатите резултати;

· Наградените ќе бидат избрани од страна на стручни жири комисии;

· Сите апликации, материјали и податоци ќе бидат третирани како доверливи.

Годинава Националната Награда е дел од иницијативата поддржана од Европската комисија – „Европски систем на наградување на општествена одговорност на претпријатијата“, која во Македонија ја спроведува Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит.

Формуларот и Насоките за аплицирање можете да ги најдете подолу на оваа страна, а исто така, достапни се и на www.economy.gov.mk.

Ве молиме да ги доставите вашите пријави преку електронска пошта на адреса: beti.popova@economy.gov.mk со забелешка: Пријава за Национална награда за општествено одговорни практики или по пошта (во затворен плик) со забелешка: Пријава за Национална награда за општествено одговорни практики за 2012 на адреса: Министерство за економија на РМ, ул „Јуриј Гагарин“ 15, 1000 Скопје.

Пријавите се примаат најдоцна до 11-ти март 2013 година, до 15:00 часот.

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИКАЦИЈА

Формулар за аплицирање

Насоки за аплицирање за награда за ООП

Насоки за аплицирање за награда за ООП

PRESS RELEASE
3rd December 2012

Europe’s first ever pan-European CSR Award Scheme is now officially launched

3rd December, Skopje, Macedonia – Today marks the official launch of Europe’s first ever pan-European CSR Award Scheme - an EU funded CSR Award Programme aimed at giving higher visibility to best practice in the field of CSR in Europe. The Association Zenith will be running this European CSR Award Scheme in Macedonia.

“Does your company, whether large or small, engage in innovative, multi-stakeholder CSR partnerships and therby make a positive impact in Europe? If so, the first-ever European CSR Award Scheme may be exactly the right opportunity for your partnership to be celebrated across Europe. "This new award scheme will highlight the cutting-edge excellence of European enterprises in corporate social responsibility. It will give greater exposure to some of the hidden champions, especially smaller enterprises, who engage in innovative partnerships to maximise their positive impacts on society. Corporate social responsibility is part of the formula for a competitive, innovative and socially inclusive Europe.” Antonio Tajani, Vice-President of the European Commission

The European CSR Award Scheme will be led by CSR Europe and Business in the Community and will run in 28 European countries to deliver an impactful and far reaching European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact. The European CSR Award Scheme has a focus on successful partnerships between an enterprise and at least one non-business stakeholder. This is an innovative concept in the European CSR Award marketplace, which typically focuses on CSR Awards for individual enterprises on their own.

Participating countries include: Austria (respACT) Belgium (Business and Society Belgium), Bulgaria (UNGC Bulgaria), Croatia (HR BCSD), Czech Republic (Business for Society) Denmark (VirkomshedsNetwärket), Estonia (RBF Estonia), Finland (FiBS), France (IMS Entreprendre pour la Cité), Greece (The Hellenic Network for CSR), Hungary (Követ), Ireland (BITC Ireland), Italy (Sodalitas), Kosovo (CSR Kosovo), Luxembourg (IMS-Luxembourg), Macedonia (Zenith Macedonia), Montenegro (Association for Democratic Prosperity-Zid), Norway (CSR Norway), Poland (RBF Poland), Romania (CSR Romania), Serbia (SMart Kolektiv), Slovakia (Pontis Foundation), Slovenia (Ekvilib Institute), Spain (Forética), Switzerland (Philias), Turkey (CSR Turkey), UK (BITC and Scottish Business in the Community), Ukraine (Centre for CSR Development). Each participating National Award Partner will therefore celebrate winners from two categories, one for partnerships involving small and medium sized enterprises (SMEs), and one for partnerships involving larger companies.

The European Award Scheme will run from the 3rd of December 2012 until the 31st of July 2013, with the period of entry varying in each participating country. So, whether you are an SME or a large company, working with either a single organisation or multiple stakeholders, please visit www.csreurope.org/european-csr-awards to find out more specific information and conditions of entry.

Media Enquiries
Christine Stewart, Communications Manager, CSR Europe
Tel: 0032 2 541 16 23 cs@csreurope.org